ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÀN GIAO TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

Thứ bảy, 27 Tháng 11 2021 10:00

Ngày 26/11/2021, tại trụ sở Quận ủy Quận 1, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tiến hành bàn giao Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển với 08 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối về trực thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 1 thuộc Đảng bộ Quận 1.

Đ/c Nguyễn Thị Dương Thùy - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối tặng hoa đại diện Chi ủy Chi bộ Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển

Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí Nguyễn Thị Dương Thùy - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Dương Văn Phước - Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Quận 1; đồng chí Phan Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1; cùng dự có các đồng chí là chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1, đại diện Chi ủy chi bộ Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Nguyễn Thị Dương Thùy - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Đại diện Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1, đồng chí đồng chí Dương Văn Phước - Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Quận 1 đề nghị Chi bộ khi về trực thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 1 tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được, xây dựng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1 tạo điều kiện, hướng dẫn Chi bộ sớm hòa nhập với môi trường mới, để cùng nhau xây dựng phát triển đơn vị và địa phương.

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ sở Bộ GTVTBài viết xem thêm