Văn bản 

Định hướng sinh hoạt chi bộ tháng 12

Định hướng sinh hoạt chi bộ tháng 12
Tên tập tin: Cong van 45 dinh huong sinh hoat chi bo thang 12.2020 2.pdf
Kích thước: 1.44 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 32

Quyết định 213

Quyết định 213
Tên tập tin: quyet-dinh-213-qd-tw-2020-trach-nhiem-dang-vien-giu-moi-lien-he-voi-to-chuc-dang.doc
Kích thước: 59.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 23

Hướng dẫn 01 của Ban Tổ chức Thành ủy về thực hiện Quy định 213 của Trung ương

Hướng dẫn 01 của Ban Tổ chức Thành ủy về thực hiện Quy định 213 của Trung ương
Tên tập tin: Huong dan 01 cua BTCTU ve thuc hien Quy dinh 213 cua Trung uong 1_compressed.pdf
Kích thước: 2.61 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 5

Hướng dẫn 02 của Thành ủy về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Hướng dẫn 02 của Thành ủy về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
Tên tập tin: Huong dan 02 HD noi dung sinh hoat va tieu chi danh gia chat luong sinh hoat chi bo VBTU 3.pdf
Kích thước: 1.59 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 4

Hướng dẫn 12 một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Ban Tổ chức Trung ương

Hướng dẫn 12 một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Ban Tổ chức Trung ương
Tên tập tin: HD 12 BTCTW_compressed.pdf
Kích thước: 1.90 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 12

Công văn số 44 của Đảng ủy Khối về thực hiện Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Công văn số 44 của Đảng ủy Khối về thực hiện Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Tên tập tin: Cong van 44 ve thuc hien Quy dinh 213 cua Bo Chinh tri.pdf
Kích thước: 2.84 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 4

Quyết định, Quy định tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát, quy trình thủ tục công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối, cấp uỷ cơ sở và chi bộ

Quyết định, Quy định tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát, quy trình thủ tục công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối, cấp uỷ cơ sở và chi bộ
Quyết định, Quy định tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát, quy trình thủ tục công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối, cấp uỷ cơ sở và chi bộ
Tên tập tin: TailieuKTGS.rar
Kích thước: 419.71 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 0