Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ tư, 24 Tháng 8 2022 15:04

(Dukbogtvt.vn) - Sáng ngày 24/8/2022, tại Hội trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/04/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến tham dự và quán triệt các nội dung tại hội nghị và hơn 100 đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai đã truyền đạt những nội dung quan trọng, cốt lõi của Quy định về Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/04/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cốt lõi của Kết luận, Quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; góp phần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, ngăn ngừa vi phạm, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị

Đối với cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở cần dành thời gian nghiên cứu để nắm vững, đầy đủ quan điểm về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị theo tinh thần Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Hồ Chí CườngBài viết xem thêm