Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ IX (2020-2025)

Thứ bảy, 05 Tháng 9 2020 23:03

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ IX (2020 - 2025):


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy - Bí thư Đảng ủy Khối


Đồng chí Trần Thị Mộng Trinh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối


Đồng chí Đặng Ngọc Lợi - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối


Đồng chí Nguyễn Thị Dương Thùy - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối


Đồng chí Võ Hoàng Giang - UVBTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn


* Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ IX (2020 - 2025):

Đ/c Huỳnh Tiểu Mai - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối


Đ/c Hồ Chí Cường - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Bí thư Đoàn KhốiĐ/c Hoàng Tiến Thành - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy KhốiĐ/c Huỳnh Nam Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và      Thuê tàu biển Việt Nam


Đ/c Huỳnh Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần                     Cảng Sài Gòn


Đ/c Trương Thanh Dũng - Bí thư Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng Hải IIĐ/c Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy Trường, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Trường         Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh


Đ/c Lê Quý Nghĩa - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty        cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải


Đ/c Nguyễn Xuân Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Trường, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học      Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí MinhĐ/c Vũ Đức Thiệu - Phó Bí thư Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI