Hoạt động cấp Ủy

Nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và  tuyên dương điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW  giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023.

Nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tuyên dương điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023.

(Dukbogtvt.vn) - Sáng 23/5/2023, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu ...Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động nâng cao ý thức tự giác thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch; nhất là ...Công văn số 17-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứmg dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”

Công văn số 17-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứmg dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”

Công văn số 17-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứmg dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền ...THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TPHCM LẦN THỨ 20 (KHÓA XI)

THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TPHCM LẦN THỨ 20 (KHÓA XI)

Ngày 04/4/2023, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 Khóa XI (mở rộng) được tổ chức tại Hội trường Thành phố. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến 05 nội dung ...CHUYỂN GIAO TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

CHUYỂN GIAO TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

(Dukbogtvt.vn) - Ngày 05/4/2023, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức lễ bàn giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tham dự có đồng chí Thái Thị Bích Liên – Thành ủy ...Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

(Dukbogtvt.vn) ) - Ngày 24/02/2023, tại Hội trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trun gương VI, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng ...Lễ công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

Lễ công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

(Dukbogtvt.vn) – Chiều ngày 20/2/2023, Đảng ủy Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tổ chức buổi lễ công bố Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham ...Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

(Dukbogtvt.vn) - Ngày 27/10, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội ...Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(Dukbogtvt.vn) - Sáng ngày 24/8/2022, tại Hội trường Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực ...