Nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tuyên dương điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023.

Thứ tư, 24 Tháng 5 2023 14:51

(Dukbogtvt.vn) - Sáng 23/5/2023, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt chuyên đề của năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị, văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Bí thư Đảng ủy Khối và hơn 70 đại biểu đại diện cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt và 30 cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị trong Khối tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghe Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu – Phó Trưởng Khoa, Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai những nội dung cốt lõi của cuốn sách. Thông qua cuốn sách, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực... và quán triệt chuyên đề của năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị, văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Nhiều mô hình hay, điển hình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả được xây dựng có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở đã cơ bản được giải quyết; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động toàn Khối được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy  tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương khen thưởng cho 04 tập thể, 04 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy KhốiBài viết xem thêm