THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TPHCM LẦN THỨ 20 (KHÓA XI)

Thứ năm, 06 Tháng 4 2023 14:12

Ngày 04/4/2023, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 Khóa XI (mở rộng) được tổ chức tại Hội trường Thành phố. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến 05 nội dung quan trọng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải giới thiệu toàn văn nội dung Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 20 Khóa XI.

Đường links tài liệu:

https://docs.google.com/document/d/1WCdxsFaOvzs7sEpllJRHEoE4jcpk_dmi/edit?usp=share_link&ouid=113594154452284909402&rtpof=true&sd=true

Ban Tuyên giáo Đảng ủy KhốiBài viết xem thêm