Cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia Cuộc họp Nhóm công tác vận tải hàng hải ASEAN (MTWG 45) lần thứ 45

Thứ tư, 18 Tháng 10 2023 10:53

Ngày 17-19/10/2023, Cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải II tham gia các hoạt động của Cuộc họp Nhóm công tác vận tải hàng hải ASEAN (MTWG 45) lần thứ 45 do Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh (45th ASEAN Maritime Transport Working Group Meeting từ ngày 17-19/10/2023 với sự tham gia của các nước thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đại biểu tham dự hội nghị

Các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu được lựa chọn để tham gia hỗ trợ, quảng bá hình ảnh của thanh niên Việt Nam, của trường Cao đẳng Hàng hải II - Cục Hàng hải Việt Nam và ngành giao thông vận tải Việt Nam đối với các nước trên thế giới. Hoạt động của đoàn do đồng chí Nguyễn Duy Quốc Thái - Phó Bí thư Đoàn trường phụ trách.

Thành viên Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải II tham dự hội nghị

Hoạt động là dịp để nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong trường. Đồng thời, thông qua hoạt động tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên thành phố được giao lưu, rèn luyện kỹ năng hội nhập, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ...

Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải IIBài viết xem thêm