Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11

Thứ bảy, 04 Tháng 11 2023 14:30

Sáng ngày 04/11/2023, tại trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương III, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối và Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn trường đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức phiên tòa giả định “Xét xử vụ án không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ” nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Hoạt động góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay. Hoạt động có sự tham gia của gần 600 đoàn viên, sinh viên, học viên.


Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Đến tham dự, hỗ trợ pháp lý cho chương trình có các cán bộ đại diện của: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật – Hội luật gia quận Tân Phú...

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, phiên tòa giả định đã diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trang bị cho người dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, học viên ý thức về tìm hiểu, chấp hành pháp luật. Qua đó, làm cho thanh niên thấy rõ được trách nhiệm của mình khi thực hiện nghĩa vụ quân sự và đó cũng là một vinh dự lớn của công dân, bởi không phải bất cứ công dân nào cũng đủ điều kiện để được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn trường Cao đẳng GTVT Trung ương III


 

Bài viết xem thêm