Quán triệt, triển khai tuyên truyền Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ ba, 18 Tháng 4 2023 10:14

Theo kết luận: Bộ Chính trị chủ trương phát triển giao thông vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 28/2, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu:

- Năm 2030: Khởi công một số tuyến kết nối các cảng biển, cửa khẩu quốc tế.

- Năm 2035: Hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

- Năm 2045: Hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu toàn văn Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để cấp ủy cơ sở đảng tuyên phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

* Lưu ý: Các đơn vị truy cập Trang tin Điện tử Đảng bộ Khối mục “Văn bản tài liệu” để tải Kết luận số 49-KL/TW.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

 

 Bài viết xem thêm