Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh

Thứ hai, 24 Tháng 4 2023 14:40

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trân trọng đề nghị các cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về phòng, chống dịch bệnh.

Links công văn: https://drive.google.com/file/d/12sOMhxZ6qezE3OHZnQ_mwxK7QWghgEJZ/view?usp=drive_link

Ban Tuyên giáo Đảng ủy KhốiBài viết xem thêm