Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Thứ năm, 27 Tháng 10 2022 14:54

(Dukbogtvt.vn) - Ngày 27/10, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Trần Thị Mộng Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và hơn 150 đại biểu đại diện cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt các đơn vị trong Khối, cán bộ chủ chốt Đoàn thanh niên Khối tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghe Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM triển khai những nội dung cốt lõi của tác phẩm và thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tình hình thời sự trong và ngoài nước.

Quang cảnh Hội nghị

Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào; mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về các vấn đề về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…

Đồng chí Trần Thị Mộng Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm cùng báo cáo viên và cán bộ chủ chốt

Thông qua tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" góp phần khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong toàn Khối.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai, thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm hiệu quả, thực chất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy KhốiBài viết xem thêm