Đa dạng các phương thức giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên Khối

Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 15:23

Năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú. Qua đây, góp phần nâng cao sự hiểu biết, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ trong Khối trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn trường Cao đẳng GTVT Trung ương III tổ chức "hành trình đến với địa chỉ đỏ" tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Xác định giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”,… Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn công tác tuyên truyền đến 100% đoàn viên, thanh niên; thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức chấp hành pháp luật và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên còn được triển khai đồng bộ và có hiệu quả thông qua các chương trình: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Về nguồn”, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Hành trình đến các bảo tàng”, về nguồn tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Khu Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Khu tưởng niệm căn cứ Thành Đoàn tại Núi Dinh, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và chi nhánh Phan Thiết, được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện.

Đoàn trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI tổ chức hành trình đến với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Phan Thiết và tham quan trường Dục Thanh

Các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn được triển khai dưới nhiều hình thức, có tính giáo dục cao… Tất cả những hoạt động đó đã góp phần đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục; tạo nên phong trào học tập sôi nổi, sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên, đoàn viên…Kết quả, toàn Khối đã tổ chức được 08 đợt hành trình, 02 hội thi với hơn 800 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Đoàn trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Nhà Bè

Việc giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên của Đoàn Khối thời gian qua đã giúp thế hệ tuổi trẻ trong Khối hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, khơi dậy niềm tự hào truyền thống cách mạng của dân tộc; nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Văn phòng Đoàn KhốiBài viết xem thêm