ĐỔI MỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ GẮN VỚI NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN TẠI CƠ SỞ ĐOÀN

Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 08:48

Sinh hoạt chuyên đề có vai trò hết sức quan trọng trong giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn. Thông qua đó, đoàn viên thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong các phong trào thi đua.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với hoạt động thực tiễn của đơn vị trong năm.

Đoàn Khối cơ sở Bộ GTVT phối hợp với cơ sở Đoàn trong Cụm Xây dựng - Giao thông tổ chức Sinh hoạt chuyên đề quý 1

Trong thời gian các đợt sinh hoạt chuyên đề, các đoàn viên, thanh niên đã được phố biến, quán triệt, nghiên cứu, thảo luận các nội dung chuyên đề gồm: Phát huy vai trò của tuổi trẻ Khối với chủ quyền biển đảo Việt Nam; trao đổi thảo luận về cuốn sách “Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ”; sinh hoạt chuyên đề về An toàn giao thông; tác hại của ma túy đối với thanh niên trong trường học; Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế giai đoạn hiện nay và vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Khối với hội nhập quốc tế; một số giải pháp tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và tìm hiểu một số điểm mới trong Luật Thanh niên sửa đổi…

 

Đoàn viên thanh niên sinh hoạt chuyên đề tháng 10 thảo luận về sách "Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ

Đồng chí Hồ Chí Cường – Bí thư Đoàn Khối cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Thành Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã triển khai tổ chức Hội nghị sinh hoạt cấp Khối và đưa sinh hoạt chuyên đề về cơ sở nhằm đổi mới phương thức, đa dạng hóa cách làm nhằm tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để thúc đẩy cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên trong Khối thường xuyên rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp hợp lý để nân cao hoạt động của tổ chức Đoàn.

Đoàn viên sinh hoạt chuyên đề về An ninh mạng

Qua các đợt sinh hoạt chuyên đề đã góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng chuyên môn; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; nêu cao ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, gìn giữ phẩm chất đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

Kết quả: Toàn Khối đã tổ chức được 10 đợt sinh hoạt chuyên đề (trong đó có 02 đợt sinh hoạt chuyên đề về chủ quyền biển đảo) cho hơn 1700 đoàn viên thanh niên trong toàn Khối.

Văn phòng Đoàn KhốiBài viết xem thêm