Công tác giám sát gắn liền với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

Thứ sáu, 05 Tháng 11 2021 16:39

Thực hiện Quyết định  số 245 -QĐ/ĐUK, ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" (gọi tắt là Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương); công tác cán bộ; công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2021, Đoàn giám sát do Đồng chí Trần Thị Mộng Trinh, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện các ban Đảng ủy Khối, Đoàn TN Khối đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Cao đẳng Hàng Hải II.

Về phía nhà trường có Đồng chí Trương Thanh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Trần Thị Thu Hường – Phó Bí thư đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cùng các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham dự.

Năm 2020 là năm có ảnh hưởng lớn bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các mặt công tác của đơn vị đã ảnh hưởng rất nhiều; Tuy nhiên, Đảng ủy Nhà trường đã chủ động chỉ đạo thực hiện các công tác thường xuyên để cố gắng hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh và giữ được thời gian đào tạo theo tiến độ chung;

Sự cạnh tranh trong môi trường giáo dục ngày càng cao. Sự phân khúc không hợp lý giữa giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp dẫn đến thừa thầy, thiếu thợ. Công tác tuyển sinh còn gặp rất nhiều khó khăn;

Khủng hoảng trong lĩnh vực vận tải biển vẫn còn nặng nề dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đào tạo của Nhà trường;

Thu nhập đối với những người làm trong lĩnh vực giáo dục vẫn còn thấp nên đội ngũ những người làm công tác giáo dục, đặc biệt là giảng viên và giáo viên nên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với công tác giảng dạy.

Việc đào tạo nâng cao trình độ giáo viên Nhà Trường gặp khó khăn do nguồn kinh phí đào tạo để đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu theo chuẩn của Trường nghề chất lượng cao.

Tuy còn nhiều thách thức, công tác giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; công tác cán bộ; công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở được nhà trường quan tâm và thực hiện đầy đủ.

Trường đã quyết liệt thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW. Từ 19 đơn vị ban đầu, sau sáp nhập còn 14 đơn vị, thực hiện tốt việc tinh giảm số lượng lao động, sử dụng biên chế hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, hợp đồng lao động hợp lý, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đơn vị.

Cùng với đó, nhà trường tích cực đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công và nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập.

Qua kết quả giám sát, Đoàn công tác đánh giá cao Đảng bộ nhà trường đã có những bước tiến rõ rệt trong công tác kiểm tra giám sát, có lời khen đồng chí Bí thư Đảng ủy đã phát huy được vai trò của người đứng đầu, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và tình hình tuyển sinh còn nhiều khó khăn, thách thức’’ – Đồng chí Trần Thị Mộng Trinh nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thị Mộng Trinh, Phó Bí thư ĐUK, Trưởng đoàn

Quang cảnh buổi làm việc

Đảng ủy Trường Cao đẳng Hàng Hải IIBài viết xem thêm