Sinh hoạt chuyên đề về “Phương thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”

Thứ bảy, 17 Tháng 4 2021 17:00

(Dukbogtvt.vn) – Chiều 17/4/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Phương thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Bí thư Đảng ủy Khối, chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hơn 80 đại biểu đại diện cho cấp ủy các đơn vị trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy - Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Trong những năm qua, ngoài chế độ sinh hoạt thường kỳ, các chi bộ trong Khối đã chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; nội dung sinh hoạt cơ bản bám sát chủ đề mà Đảng ủy Khối đã định hướng và gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ ít được chi ủy, cán bộ đảng viên quan tâm, việc lựa chọn nội dung sinh hoạt còn chung chung, chuẩn bị chưa đạt yêu cầu, đảng viên ngại tham gia góp ý chuyên đề này, chưa làm rõ những hạn chế, nguyên nhân nên việc đề ra giải pháp khắc phục chưa được cụ thể và chưa đạt hiệu quả cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe tham luận của các cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung của chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối thời gian qua. Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã trao đổi một số nguyên nhân hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để cùng nhau tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh hoạt động công tác kiểm tra, giám sát nhằm hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ IX đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng việc tổ chức hội nghị chuyên đề lần này nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở Đảng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Những vấn đề đặt ra tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ lấy làm cơ sở để Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tháng tới. Đồng chí Bí thư đề nghị tập trung vào các nhóm giải pháp chủ yếu trong thời gian tới như: Vai trò, chức năng, thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ; quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tại chi bộ; giải pháp nâng cao chất lượng tự kiểm tra của cán bộ đảng viên đối với việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, ngăn ngừa suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Đảng ủy KhốiBài viết xem thêm