Tuyên truyền video clip triễn lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Chủ nhật, 10 Tháng 7 2022 15:45

Nhằm chuyển tải đến người xem học tập theo gương của Bác, sống nhân ái, sống nghĩa tình, sống hòa bình, có trách nhiệm hơn đối với quê hương, để phát triển quê hương đất nước nói chung và TPHCM nói riêng, Việc quảng bá tác phẩm qua hình thức triển lãm là phương thức giáo dục mang nhiều ý nghĩa, góp phần trong việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa của nội dung chủ đề đến các tầng lớp công chúng yêu thích nghệ thuật trong và ngoài nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tuyên truyền, chia sẻ rộng rãi trong toàn Khối video clip triễn lãm tác phẩm Mỹ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Video clip tuyên truyền:

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Bài viết xem thêm